torsdag 1 mars 2012

Vattendamm i Burkina Faso


I Burkina Faso, ett av världens fattigaste och mest utsatta länder, ligger en by som heter Nakamtenga. Då landet inte har någon kust utan ligger i Saharas utkant så är vattenbristen ett stort problem. För att ta till vara på det vattnet som kommer under regnperioden (juni - september) så har man i Nakamtenga grävt en liten damm. dessvärre är dammen för liten och kan bara hålla vatten till Januari. Vilket ger 4-5 månader utan vatten. Som vi vet är vatten A och O för människan och för samhället i stort.
Yennenga Progress och Ingenjörer och naturvetare utan gränser - Stockholm har börjat planera för att gräva ut den nuvarande dammen så den ska hålla vattnet från regnperioden under hela torkan. Detta kommer förutom en chans till vatten för hela byn även ge arbetskraft åt ungdomarna i byn som kan hjälpa till med grävandet. Man räknar med en kostnad på 35kr/kubikmeter vilket blir 65000kr för de planerade 2000 kubikmeterna man uppskattar behövas för att vattnet ska räcka året om.
Här är lite bilder på nuvarande dammen , som ni ser är den helt uttorkad och är i stort behov av att grävas djupare.

Framtid

Målet är som sagt att dammen aldrig ska torka ut, vilket skulle kunna ge möjlighet för fiskodling, vilket är väldigt önskvärt. det finns även en damm lite  längre bort som ger vatten åt jordbruket. Även denna damm behöver byggas ut, man hoppas på ett positivt resultat på nuvarande projekt och kunna göra liknande insatts på den andra dammen.


Vill du hjälpa till? Gå in på Yennenga Progress sida för att skicka ditt bidrag!

***

Gustaf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar