fredag 9 mars 2012

Brasilien projektet på nära håll.

Här nedan kommer en liten intervju med John som startat och jobbar med projektet nere i Brasilien som musikplus har en insamling till.
Det är tio frågor varav de tre sista är temafrågor, en för varje del av projektet.
Bilderna i inlägget är tagna från byn. Jag har tyvärr inte fått tag på några nyare så dessa är inte dagsfärska. Får jag tag på nyare så kommer detta inlägg att redigeras och det kommer meddelas på de olika sociala nätverken.

Frågor:

1. a) Hur kom du i kontakt med Yennenga Progress?
Jag är god vän med Stina ( grundare ) sedan nästan 20 år tillbaka.
b) Hur länge har du varit aktiv "networker"?
I 3 år.
2. Hur fick du iden att bygga denna ekobyn i Brasilien?
Jag kom i kontakt med GEN ( global ecovillage network 2003 ) Och såg det som en vettig väg mot en ny relation mellan människan och planteten som helhet.


3. a) Är det du själv som dragit igång detta projekt eller är ni flera?
Vi började med en grupp på 8 personer och är nu 20 medlemmar. b) Hur många är det i dagsläget som engagerar sig i detta på plats? 12. 4. Hur finansierar ni det? Vi står själva för alla investeringar. Vi ger kurser som vi tar betalt för, för dem som kan betala och erbjuder gratis till folk som som inte kan betala. (Yennenga progress svarar: Projektet får ingen ersättning av oss för att det fanns inte tillräckligt med intresse för det förra året när vi gick igenom det. I dagsläget är intresset större så med bl.a. Musikplus insamling så borde projektet få hjälp av Yennenga progress efter nästa genomgång.)5. a) Hur är ekobyn tänkt att vara? Bor det folk där?
Det bor för närvarande 10 personer. det rymms många fler. b) Hur stor är byn? Vart ligger den? Sydvästra Brasilien. 50 hektar. 6. Har du gjort något liknande projekt tidigare? Nej.

7. a) Hur stora, anser du, förutsättningarna är för att hela detta projektet ska kunna fullföljas? Det går bra. b) Om det lyckas hela vägen, vad kommer resultatet bli i stort om man ser det på lokal nivå respektive nationell nivå? En plats och en grupp som lever på ett sätt som kan fortsätta även för framtida generationer och som aktivt inspirerar andra att göra det samma.
Temafrågor

8.
Energi: 
a) Vad hoppas du blir resultatet av vattenkraftverken i praktiken? Oberoende från centraliserad energi. b) Tror du de mindre vattenkrafverken kan bromsa regeringens idé om att bygga ett stort vattenkraftverk? Nej, inte på kort sikt. men det kan vara ett exempel på alternativ. För att bromsa behövs det andra typer av engagemang.
c) Finns det möjlighet att bygga vattenkraftverket i vilken by som helst? eller krävs det bergig miljö, eller större vattendrag? var går gränsen?
Antingen en större mängd vatten eller vesäntliga höjdskillnader. Olika platser är olika lämpade för olika typer av energi produktion. 9. Mat: a) Vad är det för spannmål ni tagit fram som ska hjälpa mindre bönder att lättare kunna få fram mat att sälja? Vi har inte tagit fram dem. de finns redan och används i årtusenden. Framför allt handlar det om Chia ( från Mexico ) Amaranto ( från Bolivia ) och moringa ( från Etiopien ) men variationen är stor. b) Hur är miljöpåverkan på själva odlingen av denna produkt? kräver den mycket resurser/ näring? Hur/ vilka besprutningsmedel används (om det behövs)? Tar den upp mycket yta att odla? Vi använder inte besprutningsmedel eller konstgödsel. Planteringarna är del av återförandet av liv och näring till jorden som misshadlats under de senaste 500 åren. 10. Miljö: a) Hur skyddas djurlivet? hängnas de områden som köps upp in eller springer djuren fram och tillbaka som de vill? Vilda djur springer som de vill. vi har inte några inspärrade djur här. b) Hur skyddas områden från boskap som kommer allt längre in mot djungeln? Det är inte boskapen som förstör skogen. Det är människorna som hugger ner och tar dit boskapen.

*** Gustaf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar